ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

لطفا کد نمایش داده شده را وارد نمایید

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com
75.00TL
1 سال
75.00TL
1 سال
75.00TL
1 سال
.net
75.00TL
1 سال
75.00TL
1 سال
75.00TL
1 سال
.org
75.00TL
1 سال
75.00TL
1 سال
75.00TL
1 سال
.biz
75.00TL
1 سال
75.00TL
1 سال
75.00TL
1 سال
.info
75.00TL
1 سال
75.00TL
1 سال
75.00TL
1 سال
.tc
500.00TL
1 سال
500.00TL
1 سال
500.00TL
1 سال
.co
268.00TL
1 سال
268.00TL
1 سال
268.00TL
1 سال
.cc
200.00TL
1 سال
200.00TL
1 سال
200.00TL
1 سال
.tk
75.00TL
1 سال
75.00TL
1 سال
75.00TL
1 سال
.tv
355.00TL
1 سال
355.00TL
1 سال
355.00TL
1 سال
.xxx
1000.00TL
1 سال
1000.00TL
1 سال
1000.00TL
1 سال
.com.tr
40.00TL
1 سال
40.00TL
1 سال
40.00TL
1 سال
.net.tr
40.00TL
1 سال
40.00TL
1 سال
40.00TL
1 سال
.org.tr
40.00TL
1 سال
40.00TL
1 سال
40.00TL
1 سال
.av.tr
40.00TL
1 سال
40.00TL
1 سال
40.00TL
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains